AFILIADOS (DIRECTORIO)

  1. HANSHI Takayoshi Alvarez, SOKE.

2. SHIBUCHO CUBA: Renshi Lic. José Antonio Fano Rocha.

3. SHIBUCHO REPUBLICA DOMINICANA: Kyoshi Stalin Carrasco.

4. SHIBUCHO  CANADA: Kyoshi Sue Robson.

5. SHIBUCHO TORONTO: Renshi Mark De Zilva.

6. SHIBUCHO  INDIA: Kyoshi K. Anbalagan.

7. SHIBUCHO MEDIO ORIENTE, SULTANATO DE OMAN: Renshi Goju Sunil.

8. SHIBUCHO SRI LANKA: Renshi Nandana B. Kumarasinghe.